Mikä meitä opettaa? Onnistumisetkin opeiksi!

Markku Gardin V/2012

Voimme oppia sekä virheistä että onnistumisista.  Tässä kirjoituksessa painotan onnistumisten hyödyntämistä. Aluksi kuitenkin näkökohtia siitä, mikä merkitys virheillä on harjoitus- ja kilpailutilanteissa. 

Meillä on ”geeneissämme” taipumus havaita vaaran paikkoja, pelkoa herättäviä asioita tai virheitä ja epäonnistumisia. Tämä perustaipumuksemme näkyy myös urheilussa. Usein lähdetään juuri virheistä ja opin lähteeksi haetaan epäonnistumisia. Kuulee usein sanottavan: ”Virheet ovat sitä varten, että niistä opitaan”. Myös yrittämiseen liitetään nimenomaan epäonnistumisen mahdollisuus, puhumme yrityksen ja erehdyksen menetelmästä.   

On melko tavallista, että urheilusuorituksia analysoitaessa siitä huomataan nimenomaan virheet tai positiivisesti ilmaistuna kehittämisen paikat. Kun esim. katsomme videoita menneestä kilpailusta tai pelistä, kiinnitämme huomion epäonnistuneeseen tai huonoon suoritukseen.  Katsotaan kuvan kulkua ja pysäytetään sitten, kun joku pelaaja on tehnyt virheen. Jos kuvaa vielä hidastetaan, löydämme yhä enemmän ja pienempiä virheitä. Suoritus voi olla sinänsä hyvä, vaikka pitääkin sisällään virheitä. Voi käydä niin, että kokonaisuus katoaa virheiden korostuessa. Harvoin päästään virheettömään kilpailuun tai peliin. 

Oikea lähtökohta on, että virheet koetaan haasteiksi ja kehittämisen paikoiksi. Muuttamalla niiden perusteella toimintaamme, estämme epäonnistuneen suorituksen toistumisen. Onnistunut harjoittelu ja sen mukainen kilpailusuoritus lisää itseluottamusta omaan tekemiseen.  Virheistä oppimisen menettelyssä on vaaransa. Virheisiin keskittyminen harjoittelussa ja palautteissa tuo kilpailutilanteissa mieleen virheen mahdollisuuden. Silloin huomio suuntautuu sen välttämiseen. Toinen ja ehkä suurempi vaara on se, että vahvuudet ja onnistumisen mahdollisuudet jäävät liian vähälle huomiolle. Kritiikki on kuin lääke: oikea annos parantaa, liian suuri on haitaksi ja jopa vaaraksi terveydelle.    

Olet hyvä siinä, mitä osaat.  

Onnistumiset kuvaavat sitä, mitä osaat pysyvästi tai hallitsit juuri sillä hetkellä. Ne ovat omia vahvuuksiasi.  Onnistumisista ei tehdä yleensä numeroa eikä niihin kiinnitetä huomiota harjoitteluissa tai palautteissa. Me pidämme oppimiamme hyviä suorituksia itsestään selvinä. Väittäisin, että opit merkittävästi menestyksestä ja onnistumisista. Kunhan vain kiinnität niihin aktiivisesti huomiota. Niistä kannattaa pitää kiinni ja niitä vahvistaa. Jos painotat onnistumisia, opit siihenkin ja sinusta tulee onnistuja.  

Tietoinen haaste onkin hakea onnistumisia ja vahvistaa niitä. Kun kiinnität huomiota ja kehut itseäsi tai valmentajasi kehuu sinua onnistumisista, kiinnität ne opituiksi toimintatavoiksi. Kun ne tarttuvat pysyviksi muistijäljiksi, ne ovat otettavissa käyttöön, kun tarvitset niitä kilpailutilanteissa. Silloin keskityt siihen, mitä aiot saada aikaiseksi, et siihen, mitä haluat välttää. Mielikuvasi tai ajatuksesi ohjaa toimintaasi tositilanteissa. On tärkeää luoda positiivisia kuvia onnistumisista ja ”seurustella” niiden kanssa. Olet sitä, mitä ajattelet. Ja olet sitä heti tekemässä.  Itseluottamus syntyy onnistumisen, ei epäonnistumisen ajattelun kautta.  

Myös peli- tai urheilukaverisi tekee sekä onnistuneita suorituksia että virheitä. Opit itsekin hänen suorituksistaan paremmin, kun kiinnität huomiota hänen onnistumisiinsa. Samalla myös kaverisi oppii, jos kiinnität huomiota hänen hyviin suorituksiinsa. Kannusta häntä yrittämään parhaansa ja kehittymään.  Samalla koko joukkueen henki paranee. 

Jo harjoituksissa, mutta varsinkin kilpailutilanteissa huomio karkaa helposti vaikeuksiin ja epäonnistumisen mahdollisuuksiin. Samalla ilo voi kadota urheilemisesta. On hyvä tunnistaa tällaiset tilanteet ja harjoitella huomion siirtämistä onnistumisiin ja omiin hyviin kokemuksiin. 

Miten vahvistamme onnistumiset opeiksi?  

 Jos haluat kehittyä ja menestyä sinun kannattaa katsoa, miten on päässyt tähän: missä olet onnistunut, mitkä ovat omat vahvuutesi, mitkä ovat omat hyvät kokemuksesi. Seuraavassa muutama neuvo siitä, miten hyödynnät onnistumiset urheilussasi.  

 • Tallenna onnistuneet suoritukset muistivarastoihisi: kiinnitä onnistumisiisi huomiota, pyydä valmentajaasikin tekemään niin, ole niistä iloinen, käy niitä mielessäsi uudelleen läpi, sulje silmäsi ja tee onnistunut suoritus liikeratoina tai mielikuvina uudelleen useampaan kertaan.
 • Opettele harjoittelu- tai kilpailutilanteissa aktivoimaan muistivarastossasi olevat onnistuneet suoritukset: keskity tekemään vain oma onnistunut hyvä suoritus, puhuttele itseäsi hyvän onnistuneen suorituksen sanoin, kuvittele onnistuminen mielessäsi.
 • Luo onnistumistasi eläviä mielikuvia. Anna niille sellaiset avainsanat tms., joiden avulla luot nopeasti kuvan onnistumisestasi. Käytä niitä harjoittelu- ja kilpailutilanteissa. Tee tästä itsellesi rutiini. Käy onnistunut suorituksesi läpi mielikuvissasi ennen varsinaista harjoittelu- tai kilpailusuoritusta.
 • Vahvista mielikuvaasi tekemällä samaan aikaan suoritukseesi liittyviä liikeratoja tai liikkeitä. Mikäli mahdollista, suorita liikeradat myös silmät kiinni. Keskity siihen, miltä hyvä liike tuntuu kehossasi. Hyödynnä mielikuvia ja liikeratojen tekemistä (silmät kiinni) verrytellessäsi kilpailuun ja juuri ennen kilpailusuorituksen alkamista. Käy näin läpi tulevan kilpailusi tai pelisi erilaisia tilanteita. Kun tunnet oikeat ja hyvät liikeradoista ne aktivoivat hermoratojasi ja lihaksiasi. Samalla tämä vahvistaa itseluottamusta siihen, että olet valmis hyviin kilpailusuorituksiin.
 • Harjoittele huomion ja ajatusten siirtämistä vaikeuksista onnistumisiin: tunnista omat ajatuksesi, nollaa tilanne, puhuttele itseäsi, luo mielikuva onnistuneesta tekemisestä…
 • Käännä ajatteluasi: onnistuminen kilpailuissa on sarja pieniä menestystekijöitä, jotka hallitset hyvin.
 • Kiinnitä harjoitus- ja kilpailusuoritustesi analysoinnissa huomiota niin onnistumisiin kuin kehittämisen kohteisiinkin (virheisiin). Hyvä menettely on 3:1 eli kolme myönteistä palautetta yhden kriittisen tai ns. korjaavan palautteen kanssa. Käy huolellisesti läpi onnistuneet. Muistele, mitä silloin tapahtui ja miltä silloin tuntui. Päätä, että tulevissa kilpailuissa toimit ja teet samanlaisia onnistuneita suorituksia.
 • Omaksu samanlainen asenne myös urheilun ulkopuolisessa elämässäsi.
 • Muuta yritykset ja erehdykset -sanonta ” yrityksiksi ja menestyksiksi”. Kun yrität uutta, sinulla on mahdollisuus oppia ja menestyä.
 • Katso, mitä idolisi tai toinen henkilö tekee: kiinnitä huomiosi onnistumisiin, ota ne opiksesi
 • Kannusta urheilukaveriasi onnistumaan, anna hänelle tunnustusta hyvästä suorituksesta. Kun teet näin, huomaat että saat vastaavan kohtelun.
 • Keskity harjoituksissasi ja kilpailuissasi tekemään onnistuneita suorituksia. Sijoitus ja menestymisesi riippuvat niistä.